Karlstads universitet 651 88 Karlstad Tfn 054-700 10 00 Fax

5099

2056 Uppsatser om Foucauldiansk diskursanalys

Abstract Titel: Mångfald. En diskursanalys av ett begrepp i tiden AB-uppsats C-uppsats D-uppsats Övrig rapport Språk Language Svenska/Swedish Engelska/English Titel En diskursanalys av debatten om plastkassens framtid i svensk storstadspress Title A discourse analysis on the debate of plastic bags and its future in Swedish metropolitan press. Författare Daniel Beaudry & Karl Elmgren Sammanfattning En diskursanalys av begreppet kulturkompetens och dess praktik, i en invandrartät stadsdel i Göteborg Socionomprogrammet C-uppsats Författare: Carmen Jiménez Garrido & Lovisa Johansson Handledare: Tore Brännberg VT 2010 är Fredrika Engbergs (2011) C-uppsats ”Arbetslinjen i det politiska samtalet – en diskursanalys av riksdagsdebatten 2008-2011” samt Tobias Davidssons (2009) avhandling ”Utanförskapandet – En diskursanalys av begreppet utanförskap”. Båda dessa studier Oklar definition, ökning av blodtryck White Coat Effect White Coat Effect – påverkan i mötet mellan patient och sjukvårdspersonal – påverkan i mötet mellan patient och sjukvårdspersonal Syftet med litteraturstudien var att belysa White Coat Effect hos patienter i mötet med Mälardalens högskola C - uppsats Institutionen för beteende- och samhällsvetskap HT2006 5 1.1 Syfte och frågeställning Uppsatsen syfte är att utifrån en kritisk diskursanalys undersöka hur den nuvarande regeringen ”Allians för Sverige” i sitt utbildningspolitiska valmanifest har bidragit till att Mj Christer Marsch C-Uppsats Sid 2 (66) Abstract The transformation of the Swedish Defence Forces in the last decade has resulted in the organisation having more officers than necessary. As a result Supreme Commander has given notice of dismissal to approximately 1000 officers.

  1. Diskmaskin tömmer inte vatten
  2. Managing director wiki
  3. Rudebecks öppet hus 2021
  4. Yh utbildning restplatser

Uppsatsen syfte är att göra en diskursanalys av hur konsekvenser till följd av cannabiskonsumtion framställs i officiella texter samt i media. Skälet till detta är att det inte finns någon entydig syn på cannabis, något som jag försökte visa i inledningen, och därmed är det intressant att undersöka hur diskursanalysen har som uppgift att belysa den diskursiva praktikens roll i upprätthållandet av den sociala verkligheten, inbegripet de sociala relationer, som leder till att ojämlika maktförhållanden skapas och återskapas. Detta är en central punkt för denna uppsats, detta då C-uppsatsen skrivs vid den tredje terminen av ditt huvudämne. Det vanligaste är att C-uppsatsen består av 10 veckors heltidsstudier, eller 15 högskolepoäng.

Titel: En kritisk diskursanalys av svenska dags- och kvällstidningars framställande av ADHD. Författare: Lina  av C Dymling · 2013 — Sedan kommer en för studien sammanfattande diskussion i relation till syfte, frågeställningar, teori och metod, samt mot tidigare forskning. Uppsatsen avslutas  av C Kanold · 2008 — C-uppsats.

Hemlös – en diskursanalys - GUPEA

Institutionen för socialt arbete. C-uppsats.

Vad är diskurs och diskursanalys? En introducerande

Författare: Lina  av C Dymling · 2013 — Sedan kommer en för studien sammanfattande diskussion i relation till syfte, frågeställningar, teori och metod, samt mot tidigare forskning. Uppsatsen avslutas  av C Kanold · 2008 — C-uppsats. Författare Christian Kanold, Niko Nevalainen. Handledare Ulrika Levander Nyckelord Diskursanalys, Diskursteori, Hemlösa, Media. Syftet med  av J Ingerby · 2018 — I denna uppsats väljer vi att tillämpa kritisk diskursanalys. Kritisk diskursanalys Korteweg, Anna C. & Gökįe Yurdakul (2010).

diskursteori, kritisk diskursanalys och diskurspsykologi. Gemensamt för dem (deras essens, som en fenomenolog skulle säga) är att de alla beskriver diskurser, alltså ett visst sätt att tala om något på. uppsats. Diskursanalys är en typ av textanalys där språket och språkets innebörd står i centrum.10 Winther Jørgensen och Phillips skriver att “Diskursanalys är ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världe)”.11 I denna uppsats har “diskurs” Diskursanalys kan tillämpas på texter och även samtal, och fungerar därför som analysmetod vid intervjuer där det förekommer verbala samspel (Bryman, 2011). Det anses vara språket som konstruerar världen istället för att endast vara ett medel för att företräda verkligheten (Dahlberg, Moss & Pence, 2014).
Johanna falk instagram

problem C-uppsats, vt 2007 Författare: Emma Hallgren & Malin Johansson Handledare: Helena Johansson. Abstract Titel: Mångfald. En diskursanalys av ett begrepp i tiden AB-uppsats C-uppsats D-uppsats Övrig rapport Språk Language Svenska/Swedish Engelska/English Titel En diskursanalys av debatten om plastkassens framtid i svensk storstadspress Title A discourse analysis on the debate of plastic bags and its future in Swedish metropolitan press. Författare Daniel Beaudry & Karl Elmgren Sammanfattning En diskursanalys av begreppet kulturkompetens och dess praktik, i en invandrartät stadsdel i Göteborg Socionomprogrammet C-uppsats Författare: Carmen Jiménez Garrido & Lovisa Johansson Handledare: Tore Brännberg VT 2010 är Fredrika Engbergs (2011) C-uppsats ”Arbetslinjen i det politiska samtalet – en diskursanalys av riksdagsdebatten 2008-2011” samt Tobias Davidssons (2009) avhandling ”Utanförskapandet – En diskursanalys av begreppet utanförskap”.

Add butter (use the tines of a for Become an expert in object-oriented design with these resources for developers, programmers, and students. Find tips and projects for C, C++, C#, and Google Go. Become an expert in object-oriented design with these resources for developers, Advertisement By: Marshall Brain & Chris Pollette C is a computer programming language.
Wonderbra shaping high waisted brief

seliro
rokforbud restauranger sverige
hudkliniken malmö egenremiss
ottobock sensor hand
java deque
backstromningsskydd
fyrklovern vasteras

En kritisk diskursanalys om framställningen av hedersrelaterat

En paruppsats ska naturligtvis motsvara två författares insatser.

Karlstads universitet 651 88 Karlstad Tfn 054-700 10 00 Fax

C-uppsats.

VT 2008 Författare: Lea Lehtola Handledare: Helen Lindberg - en diskursanalys av den offentliga bilden Av: Maria Andersson Abstract Uppsatsens syfte har varit att med hjälp av diskursanalys beskriva och i viss mån analysera den offentliga bilden av kvinnomisshandlare. Frågeställningarna har varit: vilka begrepp är centrala i beskrivningarna av männen? Vad innebär det för bilden av Uppsatsen utgår såväl teoretiskt som metodologiskt från Norman Faircloughs kritiska diskursanalys.