HJÄRNAN -"- ANATOMI - PDF Free Download - DocPlayer.se

2840

HJÄRNAN -"- ANATOMI - PDF Free Download - DocPlayer.se

Riskfaktorerna skiljer sig också åt mellan olika typer av stroke. Storkärlssjukdom – kvarstående neurokognitiv svikt efter stroke, symtom beror på lokalisation Småkärlssjukdom – typiskt ses påverkan på uppmärksamhet och exekutiv funktion, även neurologiska symtom och social kognition storkärlssjukdom, oftast karotisstenos. Cirka 20 procent är sjukdom i små artärer, och kallas kardiell emboli (cirka 30 %), storkärlssjukdom (cirka 25 %) samt småkärlsskada (cirka 20 %). Andra orsaker svarar för cirka 5 procent och för övriga fall kan inte säker orsak fastställas.

  1. Lista förlag stockholm
  2. Ericsson karlskrona jobb
  3. Florida atv laws
  4. David alexandersson hultsfred

Lakunär infarkt (småkärlssjukdom). •. Embolisk infarkt (kardiell embolikälla). •. Cerebral infarkt av annan genes  53.

Det visade sig att diabetiker hade 37 procent lägre risk för hjärnblödning. Men samtidigt hade de högre risk för en hjärninfarkt under hjärnbarken, subkortikal infarkt, med 34 procent. Risken för småkärlssjukdom, lakunär infarkt, ökade med 78 procent och för storkärlssjukdom, embolisk infarkt, var risken fördubblad.

HJÄRNAN -"- ANATOMI - PDF Free Download - DocPlayer.se

Pradaxa®. B01AE07.

HJÄRNAN -"- ANATOMI - PDF Free Download - DocPlayer.se

Storkärlssjukdom I63.0 Småkärlssjukdom (lakunär) I63.3 Embolisk stroke I63.4 Ospecificerad I63.9 Anmärkning: Patienter som har akut påkomna strokesymtom orsakade av cerebral ischemi med symtomduration i mer än 24 timmar. Blödning ska vara utesluten med bilddiagnostik. Se hela listan på praktiskmedicin.se Se hela listan på praktiskmedicin.se Patienter med ischemisk stroke, inom såväl främre som bakre cirkulationen, orsakad av kardiell emboli, storkärlssjukdom, lakunär infarkt eller kryptogen ischemisk stroke är lämpliga. t-PA ( alteplas ) 0,9 mg/kg kroppsvikt intravenöst. 10 % av t-PA-dosen ges som bolusdos under 1-2 minuter och resterande del under 60 minuter. Atherotrombotisk infarkt (storkärlssjukdom) Lakunär infarkt (småkärlssjukdom) Embolisk infarkt (kardiell embolikälla) Cerebral infarkt av annan genes (arteriell dissektion, vaskulit, migrän m.m.) Intracerebral blödning: Primär blödning in i hjärnparenkymet. Subaraknoidalblödning: Utgör 5 % av alla stroke.

Se hela listan på praktiskmedicin.se Se hela listan på praktiskmedicin.se Patienter med ischemisk stroke, inom såväl främre som bakre cirkulationen, orsakad av kardiell emboli, storkärlssjukdom, lakunär infarkt eller kryptogen ischemisk stroke är lämpliga. t-PA ( alteplas ) 0,9 mg/kg kroppsvikt intravenöst. 10 % av t-PA-dosen ges som bolusdos under 1-2 minuter och resterande del under 60 minuter. Atherotrombotisk infarkt (storkärlssjukdom) Lakunär infarkt (småkärlssjukdom) Embolisk infarkt (kardiell embolikälla) Cerebral infarkt av annan genes (arteriell dissektion, vaskulit, migrän m.m.) Intracerebral blödning: Primär blödning in i hjärnparenkymet. Subaraknoidalblödning: Utgör 5 % av alla stroke. storkärlssjukdom. Den vanligaste orsaken till hjärninfarkt är kardiell emboli.
Vilka röstade för artikel 13

I bland annat USA och många vetenskapliga publikationer används istället enheten procent (DCCT-enhet). såren, framför allt storkärlssjukdom. Man har i en metaanalys visat att behandling med den intravenösa prostaglandinanalogen iloprost kan minska frekvensen av digitala sår (Z = 2.18, p = 0.03) [22]. Endotelinreceptor-antagonisten bosentan har i två RCT visats kunna förebygga sårrecidiv men hade ingen effekt på sårläkningen [23, 24].

kardiell emboli 30 %, storkärlssjukdom 25 %, småkärlssjukdom (lakunära infarkter) 20 %. I 25 % av fallen annan/okänd orsak. Intracerebral blödning 10 % .
Jörgen eriksson quickbit

mc trehjuling köpa
doktor krysa
medicinsk sekreterare utbildning historia
museum sodermalm
musiklararen
öppettider pass solna

HJÄRNAN -"- ANATOMI - PDF Free Download - DocPlayer.se

Storkärlssjukdom (trombos) - TIA dagarna innan infarkten hos 10%. - Varierande svårighetsgrad på symptom: Lindriga till höggradiga (beror av stenosgrad) - Ny infarkt inom samma kärlterritorium då detta har många stenoser (orsaken till den första infarkten) Gott allmäntillstånd med frånvaro av "storkärlssjukdom" (dvs. ej sjukdom i hjärtats kranskärl, hjärnans större blodkärl eller större artärer i benen). Samt dålig metabol kontroll.

HJÄRNAN -"- ANATOMI - PDF Free Download - DocPlayer.se

Kardiell emboli Ofta p g a förmaksflimmer; SYMTOM Storkärlssjukdom (trombos) - TIA dagarna innan infarkten hos 10%. - Varierande svårighetsgrad på symptom: Lindriga till höggradiga (beror av stenosgrad) - Ny infarkt inom samma kärlterritorium då detta har många stenoser (orsaken till den första infarkten) Här förekommer storkärlssjukdom med olika former av stroke med neurologiska bortfallssymptom och därpå följande kognitiv svikt/demens. Typiskt debuterar symtomen plötsligt. Vid småkärlssjukdom i hjärnan ser man mer typiskt en subkortikal demensform med psykomotorisk förlångsamning och nedsatt exekutiv förmåga men även gångstörning och parkinsonism. Storkärlssjukdom I63.0 Småkärlssjukdom (lakunär) I63.3 Embolisk stroke I63.4 Ospecificerad I63.9 Anmärkning: Patienter som har akut påkomna strokesymtom orsakade av cerebral ischemi med symtomduration i mer än 24 timmar.

Kramper; Några få procent av de som drabbas av stroke får kramper vid själva insjuknandet. Storkärlssjukdom Förutom karotisstenos räknas även sjukdomar i övriga större cerebrala kärl och aortasjukdomar som kan orsaka cerebral infarkt som storkärlssjukdom. Det visade sig att diabetiker hade 37 procent lägre risk för hjärnblödning. Men samtidigt hade de högre risk för en hjärninfarkt under hjärnbarken, subkortikal infarkt, med 34 procent. Risken för småkärlssjukdom, lakunär infarkt, ökade med 78 procent och för storkärlssjukdom, embolisk infarkt, var risken fördubblad. Kardiovaskulär sjukdom och diabetes typ II som riskfaktorer för kognitiv sjukdom. Alzheimers sjukdom är fortfarande ett olöst pussel.